Komerčné, dostupné za poplatok

Myšlienka obchodného modelu ESP (Experiment Service Provider) sa objavila v 2003 (A Global Remote Laboratory Experimentation Network and the Experiment Service Provider Business Model and Plans, Eikaas a kolektív, 2003). ESP by ponúkalo sadu laboratórnych experimentov zákazníkom z radov univerzít, stredných škôl, ale aj jednotlivcom alebo obchodným spoločnostiam. Základom je globálny prístupový portál a vysoko kvalitné vzdialené experimenty.
Keďže sa jedná o platenú službu, 100% funkčnosť a dostupnosť je nutnosťou. Príkladom je RemoteLaboratory.com.